Geachte jachthoorn -, blaasgroepen en gezelschappen, deskundigen en belangstellenden.

Dit jaar is een jaar van teleurstellingen. U had uiteraard allemaal willen meedoen of onze toernooien
willen bezoeken, toernooi, maar dit kon helaas niet doorgaan. En... wij zijn er nog lang niet.
U bent allen aan het nadenken hoe er opnieuw opgestart moet worden.
Inmiddels heeft ons ook de vraag bereikt, of wij als koepel er iets over wilde zeggen.
Dit is o.a. de reden van dit stukje op de website.

Er zit uiteraard een hoop relevante kennis onder de aangesloten groepen en daarbuiten.
De NVJB kan op dit punt eigenlijk alleen maar de open deuren intrappen.
Hetgeen wat wettelijk is toegestaan wordt vrij lokaal bepaald. Voor onze
Duitse leden, wordt dat door het bondsland bepaald waar zij op dat moment verblijven.
Voor onze Belgische leden wordt dit door hun eigen overheid bepaald.
Voor wat betreft onze Nederlandse leden is het allemaal redelijk vaag.
Tenminste, deze conclusie trokken wij als uw bestuur van de NVJB.
Ook hier geldt, dat de lokale overheid, belast met de uitvoering, niet altijd overal hetzelfde is.

Wel kunnen wij enkele uitgangspunten formuleren:
1. Mocht er in uw omgeving iemand door het Corona Virus getroffen worden,
dan werkt de menselijk geest zodanig,
Dat U zichzelf daar altijd de schuld van zult geven.
2. In alle regelgeving vindt de overheid altijd een verschoningsgrond voor henzelf.
Namelijk dat zij U geadviseerd
hebben om toch vooral Uw gezonde verstand te blijven gebruiken.
3. Op dit verschijnsel is er feitelijk geen relevante ervaring binnen onze samenleving.
Tuurlijk, op school hebben wij moeten leren over de pest, cholera, tyfus, tbc etc, maar
dat was altijd op verre afstand en meer in de trant van: Er was eens...
4. Vanuit de vrijheid van meningsuiting kan iedereen er alles over roepen. Volgen wij
de media, dan roept inderdaad iedereen er van alles over. De deskundigheid van deze
personen is nooit een echt criterium bij de vrijheid van meningsuiting.
5. Uit punt 4 volgt, dat ook wij zonder enige deskundigheid er van alles over kunnen roepen.
Vanuit ons als bestuur geldt echter wel, dat als wij er opmerkingen over maken, dat deze
met relevante deskundigheid gestaafd moeten kunnen worden.
6. Het gaat er een beetje hier op neerkomen, dat U ondanks ontbrekende deskundigheid U toch
beslissingen dient te nemen. Evident is, dat U zich binnen de wettelijke kaders
dient te blijven bewegen.
Alsdan is er nog steeds ruimte. U kunt hierbij zich aan de RIVM richtlijnen houden, U kunt
de WHO richtlijnen volgen, of U kunt er eclectisch mee omgaan. Hoe dan ook, wat U ook beslist,
U zult met deze beslissingen moeten leren leven.

Dit alles gezegd hebbende kunnen wij ons goed voorstellen, dat U het wel prettig vindt om eens andere
meningen te horen. Wij als NVJB kunnen hier niet op reageren, omdat wij uitsluitend in de uitvoering
betrokken zijn bij de insigneblaasexamens en het mede helpen van het NK. Onze besluiten zijn in overleg
met
Jachthoornblaasgroep Eemlandal al zeer vroeg genomen en...
dat bleek ook precies de koers die de samenleving ging varen.

Voor U als gezelschap ligt het beduidend anders.
U probeert het hart van uw gezelschap verder te laten kloppen.
U heeft wellicht verplichtingen t.a.v. oefenruimten.
Deze dienen wellicht aangepast te worden.
Mogelijk heeft U ook optredens. Wat betekent dit allemaal?
Uiteraard hebben wij als Uw koepelorganisatie een co÷rdinerende rol.
Om die reden hebben wij bedacht een platform te openen,
waar U met elkaar van gedachten kan wisselen en ervaringen delen.
Middel het icoontje Interactief platform vindt u daarvoor een speciaal
toegevoegd gastenboek.
U leest het goed: Een gastenboek!
D.w.z. als berichten mogelijkerwijs richtingen
opschieten waarbij de emotie wetgeving en gedragingen in het maatschappelijk
verkeer overschrijden wij op dat punt toch balloteren.
Concreet bedoelen wij hiermee, dat als de anti-jachtlobby dit als instrument
aangrijpt om hun agenda onder de aandacht te brengen,
wij deze berichten gaan verwijderen.
Dat houdt dus in, dat berichten, die niet van aangesloten blazers afkomstig zijn
extra kritisch bekeken gaan worden. Uzelf heeft zich altijd correct en welgevallig gedragen,
dus dat behoeft verder geen extra oog.

.