NK 2020. 2021 en 2022 is i.v.m. het Coronavirus komen te vervallen.

Uiteraard lag 2022 op het randje. Echter, gezien de bovenmatige verspreiding van aerosolen alsook de mogelijk
gebrekkige voorbereiding van de groepen voor een NK 2022 en de weinig getoonde animo en de enorme te plegen inspanning voor de organiserende jachthoornblaasgroep en de ook de lage belangstelling voor dit NK is in goed overleg besloten het NK 2022 niet door te laten gaan. 2023 gaat dus weer een normaal jaar worden. Succes bij het oefenen.

Het NK 2023 is de stip aan de horizon.
13 mei 2023 gaat dit evenement plaatsvinden.
 


 Organisatie in handen van
Jachthoornblaasgroep Eemland

en wordt gehouden op
het
Gagelgat
Birkstraat 107
3768 HD Soest