Wisselbeurs

Wij zijn voornemens een kleine databank op het internet te openen, waar u wellicht als Jachthoornblaasgroep uw voordeel
mee kunt doen. Op de momenten dat u een tekort aan blazers heeft, kunt u wellicht hier uw ontbrekende blazers vinden.
Voor die databank gelden een paar simpele spelregels.

1.   Ingeval de blazer verplichtingen tegenover zijn eigen blaasgroep(en) heeft treedt u uiteraard terug.  U zet uiteraard uw
     collega Jachthoornblaasgroep niet voor een onoplosbaar probleem.
2.   Hoewel de blazer zichzelf aanmeldt, kan ingeval u ziet, dat de belangen van uw eigen blaasgroep hieronder leiden,
      u uw blazer laten verwijderen. U heeft als lid de volle rechten. Uw aangesloten blazer heeft slechts zeer beperkte
      rechten.
3.   De meeste van deze blazers zullen aangesloten zijn bij een andere groep. Hoewel de meeste groepen permanent wel
      één of meerdere blazers kunnen gebruiken, is het niet de bedoeling dat deze blazers ingelijfd gaan worden.
      Hier geldt slechts het ledigen van incidentele nood.
4.   De NVJB heeft verder geen enkele bemoeienis met deze contacten. Reclame kan dus niet  bij de NVJB gemaakt worden.

Voor aanmelding van blazers dient u gebruik te maken van bijgaand formulier: download welke u vervolgens kunt
mailen aan: secretaris@nvjb.nl

Klik hier voor de databank. (NB. In dit excel spreadsheet zitten zogenaamde macro's. Downlaod databank: klik hier.

 

 

 

Wij zijn voornemens een kleine databank op het internet te openen, waar u wellicht als Jachthoornblaasgroep uw voordeel mee kunt doen. Op de momenten dat u een tekort
aan blazers heeft, kunt u wellicht hier uw ontbrekende blazers vinden. Voor die databank gelden een paar simpele spelregels.

1.   Ingeval de blazer verplichtingen tegenover zijn eigen blaasgroep(en) heeft treedt u uiteraard terug.  U zet uiteraard uw collega Jachthoornblaasgroep niet voor een  
      onoplosbaar probleem.
2.   Hoewel de blazer zichzelf aanmeldt, kan ingeval u ziet, dat de belangen van uw eigen blaasgroep hieronder leiden, u uw blazer laten verwijderen. U heeft als lid
      de volle       rechten. Uw aangesloten blazer heeft slechts zeer beperkte rechten.
3.   De meeste van deze blazers zullen aangesloten zijn bij een andere groep. Hoewel de meeste groepen permanent wel één of meerdere blazers kunnen gebruiken,
      is het niet de       bedoeling dat deze blazers ingelijfd gaan worden. Hier geldt slechts het ledigen van incidentele nood.
4.   De NVJB heeft verder geen enkele bemoeienis met deze contacten. Reclame kan dus niet  bij de NVJB gemaakt worden.

Voor aanmelding van blazers dient u gebruik te maken van bijgaand formulier: download welke u vervolgens kunt mailen aan: secretaris@nvjb.nl

Klik hier voor de databank. (NB. In dit excel spreadsheet zitten zogenaamde macro's. Downlaod databank: klik hier.