Alle activiteiten van het verenigingsjaar 2020 zijn opgrond van de
Coronarichtlijnen en -verwachtingen niet uitvoerbaar.
Dit geldt ook de algemene ledenvergadering. In 2021 wordt de jaarrekening 2019 en 2020 behandeld.