De algemene ledenvergadering wordt gehouden op
4 november 2022 en
vangt om 20:00 uur aan en eindigt om 21:30 uur.