Voor informatie over de Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers kunt u mailen naar: secretaris@nvjb.nl

                             

Bij de Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers kunnen uitsluitend jachthoornblaasgroepen het lidmaatschap verwerven.
Zij beoogt met name een koepelorganisatie te zijn in zowel Nederland als België.
De door hun opgegeven blazers genieten de lidmaatschapsrechten.
Om als gezelschap lid te worden kunt U volgend formulier invullen en opsturen:
inschrijfformulier-1
Let wel: Een gezelschap bestaat uit minstens 3 personen.

Contributiebetalingen en overige betalingen naar:

NL81 INGB 0000 8482 82 NEDERLANDSE VERENIGING VAN JACHTHOORNBLAZERS LELYSTAD

Contributie  bedraagt  € 1,=. De bijdrage voor de verplichte ledenopgaaf in Januari jaarlijks bedraagt ook € 1,=)
Effectief bedraagt dus de contributie € 0,=.

U bent als blazer niet aangesloten en u wilt zich toch de vruchten van de NVJB laten smaken.
Ook daar is een oplossing voor: download u bijgaand inschrijfformulier. Het wijst zich vanzelf.
inschrijfformulier-2

U zoekt mogelijkheden om ons te sponsoren? penningmeester@nvjb.nl