Lidmaatschap

Lid worden?
Zie contactpagina: klik

Opzeggen

Burgerlijk Wetboek Boek 2 Rechtspersonen
Artikel 35 lid 6 (Dwingend recht)
6. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad,
indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

Opzeggen kan uitsluitend per email.
Deze email dient eenduidig te zijn en kan geen voorwaarden bevatten.
(Bijvoorbeeld een brief aan het bestuur als dit of dat dan zeggen wij het lidmaatschap op
 wordt niet aangemerkt als een email waarin het lidmaatschap is opgezegd)
Een opzegging is onherroepelijk. D.w.z. indien men achteraf toch lid had willen blijven, men
dan een nieuwe aanvraag dient te doen, welke ook het risico van afwijzing kent.