Bouton d'Honneur

Uniek in de geschiedenis van de NVJB dat op één dag 2 Boutons d'Honneur door de ALV zijn benoemd.

In de aanloop hiernaar toe zijn er nogal wat stappen gezet.
De initiatiefnemers hebben op dit punt naar de zittende Boutons d'Honneur een onderbouwd verhaal
aangeleverd, waarvoor zij cum laude slaagden.

De onderbouwing voor de ALV was de 2e proef.Ook hiervoor slaagden zij met vlag en wimpel.

Maar waar het nu feitelijk omging?

Het gaat uiteraard om de 2 kanjers zelf!

Wilt u zelf weten waarom? Kom dan naar het aankomende NK.
Hier wordt het ceremonieel verder afgwerkt en kunt u het met eigen oren horen.

Op dit moment wilt u natuurlijk weten wie dit zijn.

 
Begrijpend..  en uitnodigend..

 

 
Loud en clear!